Ενδεικτικές ταχύτητες φόρτωσης του ιστοτόπου

Posted
Comments 0

Αναφορά λειτουργικής φόρτωσης της 02/02/2019 από το PageSpeed Google :

έκδοση για επιτραπέζιους και / ή φορητούς υπολογιστές: 99 – 100% (!)

έκδοση για tablets και / ή smartphones: 97% (!)

Author
Categories ,

Comments

There are currently no comments on this article.

Comment

Enter your comment below. Fields marked * are required. You must preview your comment before submitting it.